Bài 12: Thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình ren

Thu Nguyệt

1. Kể tên các chi tiết có ren ngoài và ren trong ở xe đạp?

Minh Lan Nguyễn
30 tháng 10 2020 lúc 20:05

Côn xe đạp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN