Bài 2: Hình chiếu

la thị ngọc hân

Vì sao phải dùng hình chiếu để diễn tả vật thể, dùng một hình chiếu có được không? Giải thích?

~help me, please~khocroi

Mina Hoàng
10 tháng 10 2017 lúc 22:11

Vì khi chúng ta dùng hình chiếu để diễn tả vật thể thì sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu tạo cũng như hình dáng và các thông tin chi tiết về vật thể đó

Dùng một hình chiếu sẽ không được vì sẽ khiễn cho người đọc không hiểu đây là hình gì, có kết cấu như thế nào..

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN