Câu hỏi của Nguyễn Phi Long - Vật lý lớp 6

Tại sao khi nối các thanh ray của đường ray người ta lại để 1 khoảng hở nhỏ giữa hai thanh ray?

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.