Câu hỏi của Đinh Trần Anh Thư - Vật lý lớp 7

Nêu các tác dụng của dòng điện (5 tác dụng) ? Cho vd?

Giúp mình vớibucminh

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.