Cơ chế giảm phân và thụ tinh

Thùy Ngân

hợp tử của 1 loài sinh vật np liên tiếp 1 số đợt . mt nội bào cc nguyên liệu tương đương vs 22440 nst đơn. biết rằng khi loài đó phát sinh gt có 1 cặp nst xảy ra tđc 1 chỗ ở các giới cái nên đã tạo ra 2^46 kiểu hợp tử

a, tìm 2n

b, số đợ np của mỗi ht?

c, số lg nst đơn có nguyên liệu ms hoàn toàn cc cho mỗi ht


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN