Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật sản xuất và đời sống

Pikachu

Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống ?

Nam Truong Van
1 tháng 10 2017 lúc 20:13

-Trong quá trình sản xuất ,muốn chế tạo các sản phẩm và thi công các công trình thì trước hết người thiết kế phải diễn tả chính xác hình dáng và kết cấu của sản phẩm .

-Trong đời sống muốn sử dụng tốt ,an toàn các sản phẩm ,các thiết bị cần phải có bản vẽ kĩ thuật.

Bình luận (0)
Mina Hoàng
10 tháng 10 2017 lúc 22:07

Vai trò của bản vẽ kĩ thuật với sản xuất:

Trong quá trình sản xuất muốn tạo ra một sản phảm nào đó ,trước hết người thiết kế cần diễn tả đúng hình dạng và kết cấu sản phẩm, phải nêu đầy đủ cac thông tin chi tiết , để người tiết kế có thể thực hiện đúng quy tắc để tạo ra bản vẽ kĩ thuật.

Vai trò của bản vẽ kĩ thuật với đời sống:

trong cuộc sống thì chúng ta thường xuyên sử dụng những vật dụng do con người tạo ra. Ví dụ như đồ dùng điện, điện tử, ...

để người sử dụng có thể sử dụng cái sản phẩm ấy một cách an toàn và hiệu quả nhất thì trong mỗi sản phẩm đều có một bản hướng dẫn kèm theo và được diển tả bằng chữ viết hoặc hình ảnh

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Như
19 tháng 12 2017 lúc 21:39

Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất: - Bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện thông tin dùng trong đời sống và sản xuất - Bản vẽ kĩ thuật là các thông tin kĩ thuật được trình bày theo các quy tắc thống nhất. - Trong sản xuất, bản vẽ kĩ thuật được dùng để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, thi công. Muốn làm ra một sản phẩm nào đó thì ta phải dựa vào bản vẽ kĩ thuật, để từ đó có thể sản xuất ra một sản phẩm có kích thước chính xác. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống: - Trong đời sống, bản vẽ kĩ thuật giúp người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm một cách hiệu quả và an toàn. Vậy nên bản vẽ kỹ thuật được xem là một phương tiện thông tin gắn liền mối quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

học tốt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN