Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

lê thị quỳnh nga

Nêu sự giống và khác nhau giữa dữ liệu kí tự và giữ liệu số

Nguyễn Chí Tân
8 tháng 10 2017 lúc 19:06

kí tự căng lề bên trái

số căng lề bên phải

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Khánh Linh
18 tháng 12 2017 lúc 8:55

Khác nhau:

- Ở chế độ ngầm định dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.

- Ở chế độ ngầm điịnh dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.

Bình luận (0)
ngọc thảo
18 tháng 12 2017 lúc 20:51

kí tự căn lề bên trái

sốcăn lề bên phải

Bình luận (0)
monsta x
18 tháng 12 2017 lúc 21:19

kí tự căn lề bên trái

số căn lề bên phải

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Linh
28 tháng 9 2017 lúc 21:41

Khác nhau:

- Dữ liệu số: ngầm định căn thẳng lề phải trong ô tính

- Dữ liệu kí tự: ngầm định căn thẳng lề trái trong ô tính

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN