Bài 27. Cơ năng

Thúy Hà

Một vật có khối lượng 500g rơi tự do (Không vận tốc đâù) từ độ cao h = 100m xuống đất, lấy g = 10m/s2. Tính 

a. Động năng của vật tại độ cao 50m

b. Độ cao của vật ở vị trí có động năng bằng thế năng

phynit
phynit Admin 10 tháng 5 2016 lúc 10:54

Chọn mốc thế năng ở mặt đất.

a) Cơ năng ban đầu của vật: \(W_1=m.g.h_1=0,5.10.100=500(J)\)

Tại độ cao h2 = 50m thì thế năng là: \(W_{t2}=m.gh_2=0,5.10.50=250(J)\)

Cơ năng tại vị trí này: \(W_2=W_{đ2}+W_{t2}\)

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có: \(W_2=W_1=500(J) \Rightarrow W_{đ2}=500-250=250(J)\)

b) Tại vị trí động năng bằng thế năng: 

\(W_đ=W_t\Rightarrow W=2.W_t\Rightarrow m.g.h_1=2.m.g.h_3\)

\(\Rightarrow h_3=\dfrac{h_1}{2}=\dfrac{100}{2}=50(m)\)

Bình luận (0)
Nam Tước Bóng Đêm
Nam Tước Bóng Đêm 11 tháng 5 2016 lúc 8:23

tìm độ cao khi vật chạm đất.m=0,5kg, Z= 100m g=10m/s^2

Bình luận (0)
Trinh The Anh
Trinh The Anh 23 tháng 2 2017 lúc 21:35

đan phúc

Bình luận (0)
hoàng thị cẩm tú
hoàng thị cẩm tú 17 tháng 3 2017 lúc 17:30

a, chọn gốc thế năng năng tại mặt đất nên tại vị trí thả vật wd=0

w=wt+wd=m.g.h=0,5.100.10=500(J)

tại vị trí vật ở độ cao 50m

wt1=m.g.h2=0,5.50.10=250(J)

ta có w1=wt1+wd1

áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

w0=w1=500(J) suy ra wd1=w1-wt1=500-250=250(J)

b, ta có: wt3=wd3 suy ra w3=2wt3

áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

w0=w3=2m.g.h=500

suy ra h=50(m)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...