Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Võ Bình Minh

cho tam giác ABC với A(2;-2),B(3;-5) và c(5;7)

1) viết phương trình đường phân giác trong và ngoài của góc \(\Lambda CAB\)

2)viết phương trình đường thẳng đi qua C và vuông góc với phân giác của góc \(\Lambda CAB\)

3) viết phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với trung tuyến kẻ từ B

Nguyễn Minh Hằng
Nguyễn Minh Hằng 9 tháng 5 2016 lúc 15:48

(a) phân giác trong y=-2  , phân giác ngoài x=2

(b) x=5

(c)x+15y+28=0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN