Unit 2 : Clothing

yeu anh

<Unit2.lớp 9 phần write mục b >hãy viết một đoạn văn khoảng 100 đến 150 từ, bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học sinh trung học nên mặc thường phục theo dàn bài sau :

Wearing casual elothes:

- makes students feel comfortable.

- gives students freedom of choice (sizes, colors, and fashions, etc.).

- makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes.

- makes school more colorful and lively.

(đừng lấy trên mạng , cô mình biết @@ )

Hoa Anh Đào
28 tháng 11 2017 lúc 18:23

Unit 2 : Clothing

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN