Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Nguyễn Thị Chi

Tìm x biết:

a) x2-4x+3=0

b) 4x2-4x-35=0

c) x2-3x-4=0

d) 2x2-3x-2=0

Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 24 tháng 9 2017 lúc 12:07

mk giúp bn câu a) còn các câu khác tương tự thôi:

a)= x2 - 2.2x +4 -1 = (x-2)2 -12 = (x-2 -1)(x-2+1) =0

x -3 =0 => x =3

x -1=0 => x = 1

( bn phân tich thành nhân tử r đưa nó về pt tích như mk làm đó. mk có cách giải theo lop9 hay hơn nhiu nhưng lop8 chưa học tới)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN