Violympic toán 8

Bảo Ngọc cute

Tính

\(\dfrac{x+1}{x^2-2x-8}.\dfrac{4-x}{x^2+x}\)

Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 23 tháng 9 2017 lúc 15:28

t tính nhẩm, bn kt lại:

= -1/x(x+2)

Bình luận (1)
huỳnh thị ngọc ngân
huỳnh thị ngọc ngân 23 tháng 9 2017 lúc 15:56

\(\dfrac{x+1}{x^2-2x-8}.\dfrac{4-x}{x^2+x}\) ;

(ĐKXĐ: x ≠ 0; x ≠ \(-1\); x ≠ 4; x ≠ \(-2\))

\(\dfrac{x+1}{x^2-2x-8}.\dfrac{4-x}{x^2+x}\)

\(=\dfrac{x+1}{x^2-4x+2x-8}.\dfrac{4-x}{x\left(x+1\right)}\)

\(=\dfrac{x+1}{x\left(x-4\right)+2\left(x-4\right)}.\dfrac{4-x}{x\left(x+1\right)}\)

\(=\dfrac{x+1}{\left(x-4\right)\left(x+2\right)}.\dfrac{4-x}{x\left(x+1\right)}\)

\(=\dfrac{4-x}{x\left(x-4\right)\left(x+2\right)}\)

\(=\dfrac{-\left(x-4\right)}{-x\left(x-4\right)\left(x+2\right)}\)

\(=\dfrac{-1}{-x\left(x+2\right)}\)

\(=\dfrac{1}{x\left(x+2\right)}\)

Bình luận (0)
Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 23 tháng 9 2017 lúc 15:58

dạ, vâng ạ:

-(x+1)(x-4) / ((x-1)2 - 32)x(x+1) = - 1/ x(x+2)

Bình luận (0)
huỳnh thị ngọc ngân
huỳnh thị ngọc ngân 23 tháng 9 2017 lúc 16:03

bài trước mình làm sai rồi. mình sửa lại nè

Bình luận (1)
huỳnh thị ngọc ngân
huỳnh thị ngọc ngân 23 tháng 9 2017 lúc 16:09

\(\dfrac{x+1}{x^2-2x-8}.\dfrac{4-x}{x^2+x}\);

( ĐKXĐ: x ≠ 0; x ≠ \(-1\); x ≠ 4; x ≠ \(-2\) )

\(\dfrac{x+1}{x^2-2x-8}.\dfrac{4-x}{x^2+x}\)

\(=\dfrac{x+1}{x^2-4x+2x-8}.\dfrac{4-x}{x\left(x+1\right)}\)

\(=\dfrac{x+1}{x\left(x-4\right)+2\left(x-4\right)}.\dfrac{4-x}{x\left(x+1\right)}\)

\(=\dfrac{x+1}{\left(x-4\right)\left(x+2\right)}.\dfrac{4-x}{x\left(x+1\right)}\)

\(=\dfrac{4-x}{x\left(x-4\right)\left(x+2\right)}\)

=\(\dfrac{-\left(x-4\right)}{x\left(x-4\right)\left(x+2\right)}\)

\(=\dfrac{-1}{x\left(x+2\right)}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN