Cơ chế giảm phân và thụ tinh

Thùy Ngân

ở vùng sinh sản trong cq sinh dục của 1 cá thể có 100 tb trải qua nguyên phân 7 lần liên tiếp để hình thành tb sinh dục sơ khai. các tb sinh dục sơ khai đc hình thành đều qua giảm phân hình thành 51200 giao tử. trong số giao tử sinh ra thì số loại giao tử chứa 2 NST có nguồn gốc từ bố là 6. biết rằng giảm phân bình thường và k trao đổi đoạn

a. tìm bộ nst lưỡng bội của loài?

b. xđ giới tính của cá thể ns trên

c. nếu tỉ lệ thụ tinh của tấ cả giao tử là 1/100 và các hợp tử đều phát triển bình thường thì số cá thể ang 2 NST có nguoonf gốc từ ông nội là bn? cho rằng số cá thể thực tế thu đc đúng theo lí thuyết


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN