BÀI 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Chiến Binh Mùa Đông

so sánh nền kinh tế công nghiệp và nền kinh tế tri thức

Phạm Thị Thạch Thảo
Phạm Thị Thạch Thảo 21 tháng 9 2017 lúc 22:03

@Ngọc Hnue giúp e vs nha

Bình luận (0)
Phạm Thị Thạch Thảo
Phạm Thị Thạch Thảo 22 tháng 9 2017 lúc 16:49
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN