Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

Trần Minh Anh

1,Trình bày tình hình gia tăng dân số ở nước ta. Giải thích vì sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh? Phân tích lí do này.

2, Trình bày hậu quả của việc dân số đông và tăng nhanh.

3, Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ dân số ở nước ta.

Các bạn giúp mình nha! Mai mình phải kiểm tra 15 phút rồi. Thank you very much!

Thư Soobin
23 tháng 9 2017 lúc 22:37

1. Tình hình gia tăng dân số ở nước ta

- Từ năm 1954 đến nay, dân số nước ta gia tăng liên tục

- Từ cuối những năm 50 của thế kỉ XX nước ta có hiện tượng bùng nổ dân số

- Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nên tỉ lệ tăng tự nhiên có xu hướng giảm (1.43% năm 2003)

- Tỉ lệ tăng tự nhiên miền núi > đồng bằng, nông thôn > thành thị

2. Hậu quả của việc dân số đông và tăng nhanh

- Thiếu việc làm

- Tài nguyên cạn kiệt

- Môi trường ô nhiễm

- Chất lượng cuộc sống thấp

=> Kinh tế chậm phát triển

- Nếu tăng quá nhanh có thể dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số

3. Lợi ích của việc giảm tỉ lệ dân số ở nước ta

- Năm 1979-1999, tỉ lệ nữ lớn hơn tỉ lệ nam

- Tỉ lệ nam nữ đang có sự thay đổi. Nam ngày càng nhiều còn nữ ngày càng ít

- Nhóm tuổi dưới lao động giảm (0-14 tuổi)

- Nhóm tuổi trong lao động tăng (15-59 tuổi)

- Nhóm tuổi trên lao động tăng (60 tuổi trở lên)

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Giang
19 tháng 9 2017 lúc 21:00

Trả lời:

Câu 1:

Dân số nước ta tăng nhanh liên tục: + 1954-1960,dân số tăng vì tiến bộ về y tế,đời sống nhân dân cải thiện,... + 1976-2003,tỉ lệ gia tăng dân số có hướng giảm,nhờ thực hiện tốt chính sách dân số - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh vì nước ta có số dân đông,số người trong độ sinh đẻ cao. Câu 2: + Chất lượng cuộc sống thấp + Thiếu việc làm + Ảnh hưởng xấu đến môi trường tài nguyên + Tệ nạn xảy ra => Kinh tế chậm phát triển Câu 3:

- Năm 1979-1999 tỉ lệ nữ lớn hơn tỉ lệ nam tỉ lệ nam nữ đang có sự thay đổi, nam thì ngày càng nhiều, nữ càng ít. - Nhóm 0 - 14 tuổi giảm; 15-59 tuổi tăng; 60 tuổi trở lên tăng.

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN