Pham Trong Bach

Đo khoảng cách giữa các vật trong bản đồ sau rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 30 trang 44, 45, 46 hay nhất tại VietJack

Khoảng cách thật từ cây hoa đến chiếc xẻng là ..............

Cao Minh Tâm
22 tháng 7 2019 lúc 14:01

Hướng dẫn giải:

Khoảng cách thật từ cây hoa đến chiếc xẻng là 46m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Đo khoảng cách giữa các vật trong bản đồ sau rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 30 trang 44, 45, 46 hay nhất tại VietJack

Khoảng cách thật từ cây hoa đến chiếc xẻng là ..............

Pham Trong Bach

Đo khoảng cách giữa các vật trong bản đồ sau rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 30 trang 44, 45, 46 hay nhất tại VietJack

Khoảng cách thật từ chiếc xẻng đến cây táo là ...............

Pham Trong Bach

Đo khoảng cách giữa các vật trong bản đồ sau rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 30 trang 44, 45, 46 hay nhất tại VietJack

Khoảng cách thật từ chiếc xẻng đến cây táo là ...............

Pham Trong Bach

Đo khoảng cách giữa các vật trong bản đồ sau rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 30 trang 44, 45, 46 hay nhất tại VietJack

Khoảng cách trên bản đồ từ cây hoa đến cây táo là .............

Pham Trong Bach

Đo khoảng cách giữa các vật trong bản đồ sau rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 30 trang 44, 45, 46 hay nhất tại VietJack

Khoảng cách trên bản đồ từ cây hoa đến cây táo là .............

Pham Trong Bach

Hàng ngày, Huy thường dậy sớm và tập thể dục bằng cách chạy bộ. Để biết mỗi ngày mình chạy bộ được bao xa, Huy đã ghi lại khoảng cách từ nhà mình đến một số địa điểm như bảng dưới đây:

Địa điểm Khoảng cách
Công viên 5/4 km
Nhà hàng 3/5 km
Chợ 1/3 km

 

 

 

 

 

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Nếu Huy chạy bộ từ nhà đến công viên rồi quay trở về nhà thì Huy chạy được ....km

Pham Trong Bach

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 50 000, quãng đường từ trường học đến Ủy ban xã dài 5cm. Độ dài thật của quãng đường từ trường học đến Ủy ban xã là ....m.

Pham Trong Bach

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 50 000, quãng đường từ trường học đến Ủy ban xã dài 5cm. Độ dài thật của quãng đường từ trường học đến Ủy ban xã là ....m.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN