Hàm số bậc nhất.

Vi Lê Bình Phương
Cho hai hàm số bậc nhất y = -5x + (m+1) và y = 4x + (7 – m) (với m là tham số). Với giá trị nào của m thì đồ thị hai hàm số trên cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Tìm tọa độ giao điểm đó Giải Đồ thị hai hàm số bậc nhất y = -5x + (m+1) và y = 4x + (7 – m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi tung độ góc bằng nhau tức là m+1 = 7 – m suy ra m = 3. Tọa độ giao điểm đó là (0; m+1) hay (0; 7-m) tức là (0; 4). Cách này mình không hiểu lắm nên mấy bạn giúp mình làm cách khác rõ ràng kĩ hơn đi
Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 19 tháng 9 2017 lúc 10:56

+bài này rất đơn giản, 2 đồ thị đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung thì cj phải hiu là y = nhau; x = 0.tọa độ điểm cắt nhau A(0;y) từ đó cj tim dc m liền:

y = -5x+(m+1) = 4x+(7-m) thay x=0 có: m+1 = 7-m => m= 3

+tìm tọa độ A(0;y) ta chỉ việc thay m =3 vào 1 trong 2 đường thẳng đó

y = -5x+ (m+1) = 0+3+1 =4 => A(0;4)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN