evermore Mathematics
18 tháng 2 2016 lúc 20:33

 ta có : 1/8 - 1/20 = 3/40

            1/5 - 1/8 = 3/40

vậy quy luật là mỗi số tiếp theo của dãy hơn số liền trước nó 3/40

vậy phân số tiếp theo cần điền là: 1/5 + 3/40 = 6/25

vậy phân số đó là : 6/25

ủng hộ mk nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN