BAN is VBN
18 tháng 2 2016 lúc 17:18

Là rùa & ốc ! Nhà di động của rùa là mai còn nhà di động của ốc là vỏ ốc !

Bình luận (0)
Super Miner
18 tháng 2 2016 lúc 17:19

Chọn 1 trong các con vật sau đây:

A.Sên              B.Rùa

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN