Cộng, trừ số hữu tỉ

Hoàng Thúy An

cho số A =\(\dfrac{5a-7}{3}\)

a tìm A để A là số hữu tỉ dương

b tìm A để A là số hữu tỉ âm

c tìm A để A là số hữu 0

giúp mình nhé mình đang cần gấp

Natsu Dragneel 2005
Natsu Dragneel 2005 14 tháng 9 2017 lúc 20:38

a)Để A là số hữu tỉ dương thì 5a -7\(\in\)Q

\(\Rightarrow\)a\(\in\)Q

b)Để A là số hữu tỉ âm thì 5a-7\(\in\)Q-

Vậy A\(\in\)Q-

c)Để A=0 thì 5a-7=0

Ta có :

5a-7=0

5a=0+7

a=7:5

a=1.4

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN