Bài 5 : Thực hành : Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999

Nguyễn An Nhiên

(?) : Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Chúng ta cần phải có những biện pháp nào để từng bước khăc phục những khó khăn này ?

GIÚP MÌNH VỚI . CHÚ Ý KHÔNG COP MẠNG :D

Tuyết Nhi Melody
14 tháng 9 2017 lúc 19:25

Thuận lợi của cơ cấu dân số theo độ tuổi với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta:

- Nguồn lao động đông.

- Nguồn bổ sung lao động lớn.

-> Có lợi thế trong phát triển các ngành kinh tế sử dụng nhiều lao động và thu hút đầu tư nước ngoài

+ Khó khăn:

- Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư (thu nhập theo đầu người, giáo dục, y tế, tuổi thọ…).

- Giải quyết việc làm, nhà ở, an ninh xã hội.

- Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững…

Biện pháp khắc phục những khó khăn:

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động

Sinh đẻ có kế hoạch, nâng cao ý thức về chính sách dân số trong cộng đồng dân cư nhằm giảm tỉ lệ sinh, giảm tốc độ tăng dân số.

- Phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước, đẩy manh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm tạo việc làm và thu nhập, cải thiện mức sống dân cư.

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các hình thức giáo dục dân số.

Bình luận (0)
Thư Soobin
23 tháng 9 2017 lúc 22:04

Thuận lợi:

- Có nguồn lao động dồi dào

- Thị trường tiêu thụ tốt

Khó khăn

- Sức ép do giải quyết việc làm

- Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm

- Chất lượng cuộc sống thấp

Biện pháp

- Giảm tỉ lệ sinh bằng cách thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng đời sống

- Xuất khẩu lao động

- Phân bố lao động theo ngành, vùng

- Có kế hoạch gia đình, đào tạo hướng nghiệp dạy nghề

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN