Hoàng Đức Long

Vẽ sơ đồ mạch điện gồm có hai nguồn, hai đèn song song có hai công tắc bật tắt riêng biệt, hai ampe kế đo cường độ dòng điện qua mỗi bóng riêng biệt. Chỉ rõ các cực âm, dương của ampe kế

Vũ Thành Nam
28 tháng 5 2017 lúc 15:57

Ampe kế được mắc sao cho dòng điện đi vào chốt dương và đi ra ở chốt âm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện ( 2 pin ), dây dẫn, công tắc dùng chung cho cả hai bóng đèn  mắc song song, một Ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính và một Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song.

Hoàng Đức Long

Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm có: nguồn điện, ba bóng đèn giống nhau, có 2 ampe kế (trong đó ampe kế 1 để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 và ampe kế 2 để đo cường độ dòng điện qua đèn Đ3). Biết Đ1 nối tiếp với (Đ2 song song với Đ3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN