Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Cao Hồ Ngọc Hân

Viết chương trình in ra màn hình hình 🌲

Hatsune Miku
Hatsune Miku 11 tháng 9 2017 lúc 17:39

***no***

Bình luận (1)
Phạm Mỹ Duyên
Phạm Mỹ Duyên 24 tháng 10 2017 lúc 10:48

Bn sử dụng lệnh write / writeln để in ra màn hình

Bình luận (0)
Thị Cẩm Duyên Phạm
Thị Cẩm Duyên Phạm 26 tháng 10 2017 lúc 21:13

sử dụng write/writeln nhé ok chứ

Bình luận (0)
Ann Vũ
Ann Vũ 3 tháng 10 2018 lúc 16:19

sử dụng write/writeln bạn nhé.

bạn sử dụng cái nào cũng đc nhưng khi viết nhiều dòng bạn nên sử dụng writeln thì chương trình sẽ tự xuống dòng luôn bạn nhé.

VD: writeln('hello word');

writeln('chao cac ban');

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN