Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.

Đặng Thị Hạnh

Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua H(1;2;1) và lần lượt cắt Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho H là trực tâm của tam giác ABC

Nguyễn Minh Hằng
Nguyễn Minh Hằng 6 tháng 5 2016 lúc 21:13

Do tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc nên H là trực tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (P).

Vậy mặt phẳng (P) đi qua H(1;2;1) và nhận vecto \(\overrightarrow{OH}=\left(1;2;1\right)\) làm vecto pháp tuyến suy ra (P) có phương trình :

\(1.\left(x-1\right)+2\left(y-2\right)+1\left(z-1\right)=0\)

hay \(x+2y+z-6=0\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Khánh Ly
Nguyễn Thị Khánh Ly 8 tháng 12 2017 lúc 19:33

c

Bình luận (0)
Phan Thị Thuận
Phan Thị Thuận 13 tháng 12 2017 lúc 13:22

b

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN