Nguyễn Tuấn Minh
15 tháng 2 2016 lúc 12:48

Hiệu của chúng là: 2x3=6

Số lớn là: (58+6):2=32

Số bé là: 58-32=26

Ủng hộ mk nha

Bình luận (0)
Aquarius Love
15 tháng 2 2016 lúc 12:49

Hiệu của hai số là:3 x 2 = 6

Số lớn:(58 + 6) : 2 = 32

Số bé: 58 - 32 = 26 

Bình luận (0)
Thieu Gia Ho Hoang
15 tháng 2 2016 lúc 12:49

ủng hộ mình nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

a).Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tông  bằng 4010.

b) Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2345 và giữa chúng có 24 số tự nhiên.

c) Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn .

d) Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ .

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN