Địa lý dân cư

Nguyễn Hà

cho biết những vấn đề cần quan tâm của các đô thị nước ta hiện nay là gì ?

Phạm Thị Thạch Thảo
Phạm Thị Thạch Thảo 13 tháng 9 2017 lúc 16:40

Các đô thị của nước ta phân bố tập trung ở đồng bằng và ven biển. Đây là những nơi có lợi thế về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên (địa hình, đất đai, nguồn nước,...), các nhân tố kinh tế - xã hội.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...