Trần Nguyễn Quốc Anh
15 tháng 2 2016 lúc 10:36

Bài 1 :

 Mỗi giờ vòi 1 chảy được 1/6 bể, vòi 2 chảy được 1/9 bể.

Giả sử vòi 1 chảy suốt 6 giờ 30 phút (6,5 giờ) thì lượng nước sẽ là:

1/6 x 6,5 = 13/12 (bể)

Lượng nước dư ra là:

13/12 – 1 = 1/12 (bể)

Mỗi giờ vòi I chảy nhiều hơn vòi II là:

1/6 – 1/9 = 1/18 (bể)

Thời gian vòi 2 chảy là:

1/12 : 1/18 = 1,5 (giờ)

Thời gian vòi I chảy là:

6,5 – 1,5 = 5 (giờ)

Thời gian vòi I chảy nhiều hơn là:

5 – 1,5 = 3,5 (giờ)

Bài 2:

Ta có: 62,5% = 5/8

Ngày đầu bán 1/8 tấm vải lãi số tiền là:

   360 000 : 5 = 72 000(đồng)

Phân số chỉ số vải còn lại là:

1        - 5/8 = 3/8 (tấm vải)

Nếu ngày thứ hai bán số vải còn lại với giá 80 000 đồng một mét thì lãi số tiền là:

   72 000 x 3 = 216 000 (đồng)

Thực tế ngày thứ hai mỗi mét vải bán với giá thấp hơn số tiền là:

    80 000 – 75 000 = 5000 (đồng)

Thực tế số tiền lãi khi bán số vải còn lại thấp hơn số tiền là:

    216 000 – 126 000 = 90 000 (đồng)

3/8 tấm vải có số mét vải là:

     90 000 : 5000 = 18 (m)

Tấm vải đó dài số mét là:

        18 : 3 x 8 = 48 (m)

 

                     Đáp số: 48 m

Bình luận (0)
Thieu Gia Ho Hoang
15 tháng 2 2016 lúc 10:34

ủng hộ mình nha

Bình luận (0)
Trần Xuân Thành
15 tháng 2 2016 lúc 10:37

http://olm.vn/hoi-dap/question/45604.html

http://olm.vn/hoi-dap/question/58929.html?auto=1

Bình luận (0)
Doan Quynh
15 tháng 2 2016 lúc 10:38

Bài 1 : 3,5 giờ 

Bài 2 :48 m

Bình luận (0)
luc dao tien nhan
15 tháng 2 2016 lúc 10:39

3,5 giờ và 48 m nhé bạn

duyệt đi

Bình luận (0)
Trần Thúy Hà
15 tháng 2 2016 lúc 10:42

3,5 h và 48 m nha!

Bình luận (0)
luc dao tien nhan
15 tháng 2 2016 lúc 10:47

3,5 giờ và 48 m nhé

duyệt đi

 

Bình luận (0)
ngo thuy linh
15 tháng 2 2016 lúc 10:47

                                             thời gian dư ra : 6giờ 30 phút -6 giờ = 30 phút =1/2 giờ

                                            1 giờ vòi 1 chảy được là : 1:6 =1/6 bể

                                            1 giờ vòi 2 chảy được là :1:9=1/9 bể

 1/2 giờ vòi 1 chảy được số phần bể là : 1/6 x1/2 = 1/12 bể

Một giờ vòi 1 chảy hơn vòi 2 là: 1/6 -1/9= 1/18 bể

thời gian vòi 2 chảy đầy bể là : 1/12 :1/18=1 giờ 30 phút

thời gian vòi 1 chảy đầy bể là : 6 giờ 30 phút - 1 giờ 30 phút = 5 giờ

thời gian vòi 1 chảy hơn vòi 2 là : 5 giờ - 1 giờ 30 phút = 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

                                      NHỚ TÍCH CHO MÌNH NHÉ

 

Bình luận (0)
luc dao tien nhan
15 tháng 2 2016 lúc 10:49

3,5 giờ và 48 m nhé bạn

duyệt đi

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hải
15 tháng 2 2016 lúc 11:04

3,5 và 48 

ko được mink

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hải
15 tháng 2 2016 lúc 11:04

ko được mình 

Bình luận (0)
Ninh Quang Kỳ
18 tháng 3 2016 lúc 16:07

sao lại lấy 1/12:1/18 hả what 

Bình luận (0)
Ninh Quang Kỳ
18 tháng 3 2016 lúc 16:09

sao lại lấy 1/12:1/18   1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  1/12:1/18  hả vì sao dm thằng nào không giải được

Bình luận (0)
IQ Vô Cực
2 tháng 4 2019 lúc 19:17

3,5 giở và 48 m

k mình

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN