Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Gấu Con

Có 2 kim loại: A ( MA<90g) ; B ( MB<84g) . Biết rằng :

_ a(g) kim loại A nếu tác dụng hoàng toàn vs oxi thì thu được 1,25a (g) AxOy.

_ Muối cacbonat của kim loại B tác dụng hoàn toàn vs dd H2SO4 9,8% sẽ thu được dd muối C%= 14,18% . Hãy XĐ kim loại A và CTHH của muối cacbonat kim loại B


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN