Hàm số bậc nhất

sophie nguyễn

cho hệ số bạc nhất y=kx-4 (d)

Xác định hệ số góc k của (d) trong mỗi trường hợp

a)đồ thị hàm số (d) cắt đường thẳng y=2x-1 tại điểm có hoành độ bằng 2

b) đồ thị hàm số (d) cắt đường thẳng y=-3x+2 tại điểm có tung độ bằng 5

Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 7 tháng 9 2017 lúc 14:20

a) 2k -4 = 4-1 => k = 3,5

b) (y+4)/k = (2-y)/3 => k = -9

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN