Vongola Tsuna
14 tháng 2 2016 lúc 16:18

sơ đồ bạn tự vẽ  nha mk nhác vẽ lắm 

hiệu số phần bằng nhau là : 

4-3= 1( phần)

chiều cao của anh là 

35:1x4=140(cm)

đáp số :140 cm 

Bình luận (0)
Pham Thi Loan
14 tháng 2 2016 lúc 16:18

tuổi anh hiện nay là 10 tuổi

Bình luận (0)
Toi da tro lai va te hai hon xua
14 tháng 2 2016 lúc 16:18

chieu cao cua anh : 35 : (4 - 3 ) x 4 = 140 ( cm )

             dap so ; 140 cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN