Hàm số bậc nhất

sophie nguyễn

Cho hàm số : y = x+4 ; y = -2x+4

a) vẽ 2 đồ thị hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ

b) 2 đường thẳng y = x+4 ; y =-2x+4 cắt nhau tại C và cắt trục hoành theo thứ tự tại A và B. Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC

Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 7 tháng 9 2017 lúc 10:34

b) pabc = AB+AC+BC= 4căn2 + 2căn5 + 6

sabc = CO.BC/2 = 4.6/2 =12

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN