Hàm số bậc nhất

sophie nguyễn

vẽ tam giác ABO trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Biết O (0;0) , A (2;3) , B (5;3)

a) tính diện tích tam giác ABO

b) tính chu vi tam giác ABO

Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 7 tháng 9 2017 lúc 10:35

tt bài trên

Bình luận (0)
tran nguyen bao quan
tran nguyen bao quan 24 tháng 11 2018 lúc 14:42

y x 3 2 5 O A B H K D

a) Kẻ AD ⊥Oy tại D

Ta có OD=\(\left|3\right|=3\)

BD=\(\left|5\right|=5\)

AD=\(\left|2\right|=2\)

Ta có BD=AD+AB\(\Leftrightarrow AB=BD-AD=5-2=3\)

Diện tích tam giác ABO là

\(\dfrac{OD.AB}{2}=\dfrac{3.3}{2}=4,5\)

b) Kẻ AH⊥Ox tại H

BK⊥Ox tại K

Ta có AH=BK=\(\left|3\right|\)=3

OH=\(\left|2\right|=2\)

\(OK=\left|5\right|=5\)

Ta có △AHO vuông tại H\(\Rightarrow\)\(OA^2=AH^2+OH^2=3^2+2^2=9+4=13\Leftrightarrow OA=\sqrt{13}\)

Ta có △BKO vuông tại K\(\Rightarrow OB^2=BK^2+OK^2=3^2+5^2=9+25=34\Rightarrow OB=\sqrt{34}\)

Vậy chu vi tam giác ABO là \(OA+AB+OB=\sqrt{13}+3+\sqrt{34}\approx12,44\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN