Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Hoàng Trần Phương Thảo

Nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

nguyen minh ngoc
nguyen minh ngoc 4 tháng 9 2017 lúc 16:43

*Nhận xét: - Lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng - Trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp nhày càng giảm. *Giải thích: do đất nước ngày càng phát triển, ngành công nghiệp có xu hướng tăng nên số lao động trong ngành này tăng, ngược lại tốc độ đô thị hoá đang diễn ra khá nhanh, diện tích đất nông nghiệp giảm nên số dân trong ngành này cũng giảm, ngoài ra một số người dưới quê còn lên sinh sống bằng nghề làm trong các xí nghiệp, nhà máy công nghiệp.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...