Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

diỄm_triNh_2k3

Giúp tớ vs:vui

Phân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và sự thay đỏi cơ cấu dân số nước ta

Ánh Right
Ánh Right 3 tháng 9 2017 lúc 19:55

Giảm tỉ lệ gia tăng dân số: - Ổn định số dân - Nhu cầu đáp ứng đầy đủ hơn - Thất nghiệp giảm - Hạn chế ô nhiễm môi trường - An ninh chặt hơn Thay đổi cơ cấu kinh tế: - Chuyển dần sang dịch vụ - Tăng nhanh kinh tế nước nhà - Cạnh tranh với dịch vụ các nước lớn - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Bình luận (0)
diỄm_triNh_2k3
diỄm_triNh_2k3 3 tháng 9 2017 lúc 19:55

......

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN