Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

diỄm_triNh_2k3

Giúp tớ vs :vui

Phân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tư nhiên và sự thay đỏi cơ cấu dân só nước ta ?

Ánh Right
Ánh Right 3 tháng 9 2017 lúc 19:54

Giảm tỉ lệ gia tăng dân số: - Ổn định số dân - Nhu cầu đáp ứng đầy đủ hơn - Thất nghiệp giảm - Hạn chế ô nhiễm môi trường - An ninh chặt hơn Thay đổi cơ cấu kinh tế: - Chuyển dần sang dịch vụ - Tăng nhanh kinh tế nước nhà - Cạnh tranh với dịch vụ các nước lớn - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Bình luận (2)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 3 tháng 9 2017 lúc 19:55

Giảm tỉ lệ gia tăng dân số: - Ổn định số dân - Nhu cầu đáp ứng đầy đủ hơn - Thất nghiệp giảm - Hạn chế ô nhiễm môi trường - An ninh chặt hơn Thay đổi cơ cấu kinh tế: - Chuyển dần sang dịch vụ - Tăng nhanh kinh tế nước nhà - Cạnh tranh với dịch vụ các nước lớn - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Bình luận (2)
Thư Soobin
Thư Soobin 23 tháng 9 2017 lúc 22:59

Ý nghĩa của giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số - Giảm sức ép về kinh tế (thu nhập bình quân tăng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế…) - Giảm sức ép về xã hội (giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ hộ nghèo , tăng điều kiện chăm sóc sức khoẻ, y tế, giáo dục …) - Giảm tác động đến môi trường (khí thải, khai thác tài nguyên…) Ý nghĩa của thay đổi cơ cấu dân số - Sự thay đội cơ cấu theo giới có ảnh hưởng đến sự phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia - Sự thay đổi cơ cấu theo tuổi có ý nghĩa quan trọng vì nó thể hiện tổng hợp tình hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia.

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN