Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Suzie Nguyễn

Cho tam giác ABC. AB = 3, AC = 4, BC=5. Kẻ AH vuông góc BC

a. Tính AH

b. Từ H dựng đường thẳng song song AB , AC cắt AC tại F, AB tại E. Chứng min BE nhân HC = BH nhân HF

Giúp mk vs

Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 4 tháng 9 2017 lúc 10:47

a) tg ABC vuông tại A => sabc = AB.AC/2 = AH.BC/2 = 6

AH = 12/5= 2,4

b) tg BEH đồng dạng tg HFC => BE/HF = BH/HC => BE.HC = BH.HF (đpcm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN