Trần Thanh Phương
13 tháng 2 2016 lúc 21:16

Số số hạng là:(50-1):1+1=50

Tổng là:(50+1)x50:2=1275

Ủng hộ mình nha bạn

Bình luận (0)
hikari joid
13 tháng 2 2016 lúc 21:16

ta co khoang cach la 1(vi;2=1+1,3=2+1)

co tat ca so cac so hang la:(50-1):1+1=50(so)

tong cua day so tren la:(1+50)x50:2=1275

dap so ;1275

Bình luận (0)
Lưu Thảo Ly
13 tháng 2 2016 lúc 21:16

< 50 - 1 > :1 = 49

< 50 + 1 > nhân 49 : 1 = 2499

Bình luận (0)
Lưu Thảo Ly
13 tháng 2 2016 lúc 21:27

sorry tui quên cộng 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN