Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

Hoàng Danh

Ae chỉ e chỉ e cách vẽ biểu đồ của cơ cấu dân số theo giới tính và nhóm tuổi.

Địa 9 trang 9 hình 2.2

Mong mọi người giúp e


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN