Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Nguyễn Lê Ngọc Quang

A B C H 7 x y 8

Cho \(\Delta ABC\) vuông tại A, có AH là đường cao (H thuộc BC). Biết AH = \(\sqrt{8}\) , BC = 7. Tính HB, HC.

Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 7 tháng 9 2017 lúc 21:33

+Muốn tính dc x;y thì ta phải tính dc AB;AC anh dựa vào diện tich tg:

SABC = AB.AC/2 = AH.BC/2 = 7V6 / 2 (qui ước v = căn nhé) => AB.AC= 7V6 (1) Ta lại có: AB2 +AC2 = BC2 = 72 = 49 (2)

+ từ (1) và (2) giải pttp có; AC1 =V7 ; AC2 = V42 Vậy thay AC vào (1) có: AB1 = 7V6/AC = 7V6/V7 ; AB2= 7V6/V42 = 7/V7

+Xét tg AHB vuông tại H có : x1 = BH = V(AB2 - AH2) = V(42- 6) = V36=6; => x =6

(đến đây a tự tính dc r , cách làm thì k sai, nhưng sợ em có tính nhầm chỗ nào k, nếu theo em có 2 nghiệm x1; y1 và x2;y2 đều thỏa mãn)

Bình luận (2)
Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 7 tháng 9 2017 lúc 10:17

bài này đăng lâu r, k hiu anh Nguyễn Lê Ngọc Quang có còn cần lời giải k, em giúp. Hôm nay mới thấy

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN