Chủ đề 1. Luyện tập tổng hợp Hóa vô cơ phần 1

Khanh Duy

hòa tan Mg trong dd X chứa HNO3 và HCl .sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dd Ychứa muối và 4,302 l khí (đktc) hỗn hợp khí gồm H2 và NOtỉ lệ mol là 1:2 .Biết Ycó thể phản ứng tốt đa với 0,84 mol NaOH sinh ra m (g) kết tủa . Tìm m kết tủa


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN