Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

Trần Gia Hân

dựa vào bảng 2.2trong sách giáo khoa em hãy nêu nhận xét về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo gioi tinh o nuoc ta

Ái Nữ
Ái Nữ 27 tháng 8 2017 lúc 22:21
- Thời kì 1979 - 1999: + Dân số ở nhóm tuổi 0-14 đều giảm (Nam giảm 4.%, nữ giảm 4.6%) nhưng vẫn chiếm ti lệ cao đặt ra những vấn đề cấp bách về văn hoá, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm cho sô công dân tương lai này. + Dân số ở nhóm tuổi 15-59 đều tăng (Nam tăng 4.6%, nữ tăng 3.4%) và chiếm tỉ lệ rất cao, cao nhất trong cơ cấu dân số. Đây là nguồn lao động dồi dào để để phát triển kinh tế xã hội đất nước. + Dân số ở nhóm tuổi trên 60 đều đều tăng (Nam tăng 0.5%, nữ tăng 0.5%) và chiếm tỉ lệ nhỏ trong cơ cấu dân số. - Dân số ở nhóm tuổi 15-59 chiếm tỉ lệ cao nhất và dân số ở nhóm tuổi trên 60 chiếm tỉ lệ thấp nhất. Do tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao trong một thời gian dài nên nước ta có cơ cấu dân số trẻ. Ớ nước ta, tỉ số giới tính (số nam so với 100 nữ) của dân sô đang thay đổi. Tác động của chiến tranh kéo dài làm cho tỉ số giới tính mất cân đối (năm 1979 là 94,2). Cuộc sống hòa bình đang kéo tỉ số giới tính tiến tới cân bằng hơn (từ 94.9 năm 1989 lên 96,9 năm 1999). Tỉ số giới tính ở một địa phương còn chịu ảnh hường manh bời hiện tượng chuyển cư. Tỉ số này thường thấp ở nơi có các luồng xuất cư và cao ở nơi có các luồng nhập cư. Tỉ số giới tính thấp nhất là ở các tinh Đồng bằng sông Hồng, nơi liên tục nhiều năm có các luồng di dân nông nghiệp tới các địa phương Trung du và miên núi Bắc Bộ. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Một số tinh thuộc Tậy Nguyên và các tinh Quãng Ninh. Bình Phước do có ti lệ nhập cư cao nên ti số giới tính cao rõ rệt. Việt Nam là một quốc gia đông dân. Từ cuối những năm 50 của thế kỉ XX, nước ta bắt đầu có hiện tượng 'bùng nổ dân số”. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình nên tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số có xu hướng giảm. Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang có sự thay đổi, tỉ lệ trẻ em giảm xuống, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tăng lên.
Bình luận (0)
Thư Soobin
Thư Soobin 23 tháng 9 2017 lúc 23:08

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979-1999 biến đổi như sau:

+ Nhóm tuổi 0-14 tuổi giảm

+ Nhóm tuổi 15-59 tuổi tăng

+ Nhóm tuổi 60 tuổi trở lên tăng

- Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979-1999 có sự biến đổi theo hướng:

+ Tỉ lệ nam trong tổng số dân từ năm 1979-1989 tăng nhưng vẫn còn chậm, sau đó tăng nhanh từ năm 1989-1999

+ Tỉ lệ nữ trong tổng số dân từ năm 1979-1999 có xu hướng giảm

- Trong cơ cấu theo giới cả ba năm (1797,1989,1999), tỉ lệ nữ đều cao hơn tỉ lệ nam

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN