Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

Trần Gia Hân

nước ta có số dân đứng thứ ............ ở đông nam Á và thứ .............. trên thế giới .điều đó chứng tỏ nước ta là nước .............. .

Ngọc Hnue
Ngọc Hnue 27 tháng 8 2017 lúc 20:49

Nước ta có số dân đứng thứ ba ở khu vực Đông Nam Á và thứ 13 trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước có dân số đông.

Bình luận (1)
Thư Soobin
Thư Soobin 23 tháng 9 2017 lúc 23:10

Nước ta có số dân đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 13 trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước có số dân đông

Bình luận (0)
Thư Soobin
Thư Soobin 23 tháng 9 2017 lúc 23:10

Nước ta có số dân đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 13 trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước có số dân đông

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN