Bài 1 : Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Yến Nhi Nguyễn

Mọi người cho em hỏi:"Tại sao dân tộc Hoa lại không sinh sống ở miền núi như các dân tộc thiểu số khác mà lại sinh sống ở thành phố như người Việt(Kinh) của chúng ta?

Mọi người giúp em nha <3hihi

Châu Nguyễn
Châu Nguyễn 23 tháng 5 2018 lúc 13:35

Vì vào năm 1644,sau khi nhà Thanh hoàn toàn lật đổ nhà Minh thì người Hoa -những người ra đi thuộc thành phần "phản Thanh phục Minh" và những người bị triều đình nhà Thanh đàn áp ,phải di cư lánh nạn ở Đàng Trong nước ta.Chúa Nguyễn -người cai trị Đàng Trong lúc ấy đã chấp thuận và để họ sinh sống ở Cù Lao Phố và Đông Phố, (Gia Định) và một số địa điểm khác ở Nam Bộ.

Theo mk thì z đok,có lẽ mk diễn đạt 0 đc hay nhưng bn cx có thể tham khảo nha!!!Chuk bn hk tốt .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN