Hoàng Đức Long

Một hạt bụi khối lượng 10 - 8 g mang điện tích 5 . 10 - 5 C chuyển động trong điện trường đều theo một đường sức điện từ điểm M đến điểm N thì vật vận tốc tăng từ 2 . 10 4 m / s đến 3 , 6 . 10 4 m / s . Biết đoạn đường MN dài 5cm, cường độ điện trường đều là

A. 2462 V/m

B. 1685 V/m

C. 2175 V/m

D. 1792 V/m

Vũ Thành Nam
6 tháng 6 2017 lúc 3:51

Đáp án: D

Theo định lí biến thiên động năng ta có:

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một hạt bụi khối lượng 10 - 8 g mang điện tích  5 . 10 - 5 C chuyển động trong điện trường đều theo một đường sức điện từ điểm M đến điểm N thì vận tốc hạt tăng từ 2 . 10 4 m / s đến 3 , 6 . 10 4 m / s . Biết đoạn đường MN dài 5cm, cường độ điện trường đều là

A. 2462V/m

B. 1685 V/m

C. 2175 V/m

D. 1792 V/m

Hoàng Đức Long

Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100(V/m) . Vận tốc ban đầu của electron bằng 300 (km/s). Khối lượng của electron là m = 9,1. 10 - 31  (kg). Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của electron bằng không thì electron chuyển động được quãng đường là bao nhiêu.

Hoàng Đức Long

Hãy cho biết:

a) Một electron chuyển động với vận tốc đầu  v o =  10 7 m/s, trong từ trường đều B = 0,1T, sao cho  v o  hợp với  α  một góc 30 ° . Tính lực Lorenxơ tác dụng lên electron.

b) Giá trị của góc  α ? Biết một điện tích q   =   10 - 4   C , chuyển động với vận tốc v o =   20   m / s trong một từ trường đều B = 0,5T, sao cho v 0 → hợp với đường sức từ một góc α . Lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích có độ lớn  5 . 10 - 4   N .

c) Giá trị của  v o để điện tích chuyển động thẳng đều? Biết điện tích điểm  q   =   10 - 4 C, khối lượng m = 1 g chuyển động với vận tốc đầu v 0 , theo phương ngang trong một từ trường đều B = 0,1 T có phương nằm ngang và vuông góc với  v 0 →

Hoàng Đức Long

Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường có độ lớn bằng 100V/m. Vận tốc ban đầu của electron là 3. 10 5 m/s, khối lượng của electron là 9,1. 10 - 31 kg. Từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi có vận tốc bằng 0 thì electron đã đi được quãng đường

A5,12 mm. 

B0,256 m. 

C5,12 m. 

D2,56 mm.

Hoàng Đức Long

Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100 V/m. Vận tốc ban đầu của electron bằng 300 km/s. Hỏi electron chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không ? Biết khối lượng của electron là 9,1. 10 - 31 kg.

A2,6. 10 - 3

B. 2,6. 10 - 4

C2,0. 10 - 3

D2,0. 10 - 4 m

Hoàng Đức Long

Một êlectron di chuyển trong điện trường đều  E →  một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 9,6. 10 - 18  J. Tính vận tốc của êlectron khi nó đến điểm P. Biết rằng, tại M, êlectron không có vận tốc đầu. Khối lượng của êlectron là 9,1. 10 - 31  kg.

Hoàng Đức Long

Một electron chuyển động cùng hướng với đường sức của một điện trường đều rất rọng có cường độ 364 V/m. Electron xuất phát từ điểm M với độ lớn vận tốc  3 , 2 . 10 6 m/s. Cho biết điện tích và khối lượng của electron lần lượt là  - 1 , 6 . 10 - 19 C  và m = 9 , 1 . 10 - 31 kg. Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc electron trở về điểm M là

A. 0,1 μ s

B. 0,2 μ s

C. 2 μ s

D. 3 μ s

Hoàng Đức Long

Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100 (V/m). Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 (km/s). Khối lượng của êlectron là m = 9 , 1 . 10 - 31  (kg). Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không thì êlectron chuyển động được quãng đường là:

A. S = 5,12 (mm).

B. S = 2,56 (mm).

C. S = 5,12. 10 - 3  (mm).

D. S = 2,56. 10 - 3 (mm).

Hoàng Đức Long

Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100 V/m. Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300 km/s. Khối lượng của êlectron là m = 9 , 1 . 10 - 31  kg. Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không thì êlectron chuyển động được quãng đường là

A.  S   =   5 , 12   m m

B.  S   =   2 , 56   m m

C.  S   =   5 , 12 . 10 - 3   m m

D.  S   = 2 , 56 . 10 - 3   m m

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN