Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

1) Xác định số mol của 4,515.1023 phân tử Na2O . Trong 4,515.1023 phân tử Na2O có bao nhiêu gam Na?

2) Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết 6 lọ hoá chất sau:

Ba(OH)2 ,HCl,AgNO3 ,Na2SO4,NH4Cl,NaNO3


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Nguyễn

Thầy @Pham Van Tien và các bạn có trả lời thì chỉ cần câu đó dùng thuốc thử gì thôi và hiện tượng là đc rồi . em cảm ơn , giúp em với đang rất cần gáp ạ . @Pham Van Tien

1) hãy chọn 2 dd muối thích hợp để nhận biết : BaCl 2 , HCl , K2SO4 , Na3PO4

2) hãy dùng 1 hóa chất nhận biết 

NH4Cl , FeCl2 , FeCl3 , AlCl3 , MgCl2

3. chỉ dùng thêm quỳ tím hãy nhận biết :  K2S , K2CO3 , K2SO3 , NaHSO4 , CaCl2

4) dùng hóa chất nào để nhận biết : Cu(OH)2 , BaCl2 , KHCO3

5) chỉ dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết : NaOH , NaHCO3 , Na2CO3

6) MgCl2 , FeCl2 , NH4NO3 , Al(NO3)3  , Fe2(SO4)3 dùng 1 thuốc thử

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN