Hoàng Gia Bảo

Em hãy kể tên một số hoạt động trong lễ hội của người dân Tây Nguyên.

Nguyễn Vũ Thu Hương
10 tháng 6 2017 lúc 15:13

Một số hoạt động trong lễ hội của người dân ở Tây Nguyên là:

- Múa hát

- Chơi các nhạc cụ dân tộc

- Đốt lửa trại

- Uống rượu cần

- Tổ chức các cuộc thi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Địa Lí 4 Bài 12 trang 101: Dựa vào hình 2, 3, 4 và vốn hiểu biết của mình, em hãy:

+ Mô tả về trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.

+ Kể tên một số hoạt động trong lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ.

Hoàng Gia Bảo

Nêu tên một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn. Kể về lễ hội, trang phụ và chợ phiên của họ.

Hoàng Gia Bảo

Kể tên một số dân tộc  và những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ?

Hoàng Gia Bảo

Kể tên một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên.

Hoàng Gia Bảo

Nêu một số nét vè trang phục và sinh hoạt của người dân ở Tây Nguyên.

Hoàng Gia Bảo

Em hãy kể một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở nước ta

Hoàng Gia Bảo

Địa Lí 4 Bài 7-8 trang 90: Quan sát hình 4, Hãy kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên.

Hoàng Gia Bảo

Địa Lí 4 Bài 3 trang 77: Quan sát hình 2, em hãy:

+ Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn.

+ Hàng thổ cẩm thường được làm gì ?

Hoàng Gia Bảo

Kể tên một số dân tộc sống ở:

a) Dãy Hoàng Liên Sơn.

b) Tây Nguyên.

c) Đồng bằng Bắc Bộ.

d) Đồng bằng Nam Bộ.

đ) Các đồng bằng duyên hải miền Trung.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN