Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

Cho một thỏi nhôm vào 500ml dd CuSO4 1M sau một thời gian vớt ra sấy nhẹ thấy khối lượng tăng 13,8g . Lấy dd sau khi vớt thỏi nhôm ra cho tác dụng vs 460ml dd NaOH 2,5 M thấy xuất hiện kết tủa .

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng nhôm đã tham gia phản ứng.

c) Tính khối lượng kết tủa thu được.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN