Nguyễn Thanh Hằng

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì?

Phạm Thị Diệu Hằng
16 tháng 11 2018 lúc 12:14

-Chia nước ta thành quận, huyện do chính người Hán cai quản.

-Bắt nhân dân lên rừng, xuống biển tìm sản vật quý công nạp cho chúng.

-Đưa người Hán sang ở chung với ta và bắt nhân dân ta phải theo phong tục người Hán, học chữ Hán.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Nguyễn Thanh Hằng

Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng Để thống trị nhân dân ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì?

  Chia Âu Lạc thành nhiều quận, huyện do chính quyền người Hán cai quản.
  Bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, chim quý … xuống biển mò ngọc trai, đồi mồi… để cống nạp chúng.
  Cấp đất, cấp gạo cho dân ta.
  Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán
Nguyễn Thanh Hằng

Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào?

Nguyễn Thanh Hằng

Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì?

Nguyễn Thanh Hằng

Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.Nước ta lâm vào thời kì chia cắt là do

 

  Bị nước ngoài xâm lược.
  Nhân dân ở mỗi địa phương nổi lên tranh giành đất đai.
  Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành quyền lợi
Nguyễn Thanh Hằng

Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở đâu ? Tên gọi nước ta ở thời kì đó là gì?

Nguyễn Thanh Hằng

Em hãy nối các địa danh là kinh đô ở cột A với các triều dại ở cột B cho đúng.

Nguyễn Thanh Hằng

Em hãy viết ngắn gọn về hậu quả cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra đối với

Nguyễn Thanh Hằng

Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN