Bài 4: Đường tiệm cận

Cường Vũ

Tìm m để đồ thị hàm số y = x + \(\sqrt{mx^2+x+1}\) tiệm cận đứng ?

Cảm ơn!

Hung nguyen
Hung nguyen 26 tháng 8 2017 lúc 6:28

Sao lại là tiệm cận đứng ta. M nghĩ là tiệm cận ngang chứ????

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN