Di truyền học cấp độ phân tử

Thùy Ngân

Sự nhân đôi của ADN ngoài nhân (trong các bào quan ti thể, lạp thể) xảy ra: A. Phụ thuộc vào sự nhân đôi của tế bào

B. Đồng thời với sự nhân đôi của ADN trong nhân C. Độc lập với sự nhân đôi của ADN trong nhân

D. Nhân đôi một lần trong một chu kỳ tế bào

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 17 tháng 8 2017 lúc 11:33

Sự nhân đôi của ADN ngoài nhân xảy ra độc lập (không phụ thuộc) vào sự nhân đôi của ADN trong nhân => Đáp án C.

Bình luận (0)
nguyễn thị nhung
nguyễn thị nhung 16 tháng 8 2017 lúc 23:53

D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN